Klassenouders

Zou u ook wel eens om een hoekje willen blijven kijken om te zien hoe het er aan toe gaat in de klas en hoe uw kind zich beweegt tussen al zijn klasgenootjes? Als klassenouder krijg je die kans! Want naast dat je de tussenpersoon bent tussen de juf en de andere ouders, ben je extra betrokken bij de activiteiten in de klas en de school. En zie je jouw kind ineens door andere ogen!

Aanmelden kan bij de juf!

Goed om te weten:

  • De ouderraad stemt de activiteiten in de school met de klassenouders af. Zo weet iedereen wat er moet gebeuren. Natuurlijk schakelt de klassenouder de andere ouders in om mee te helpen. Je hoeft het niet altijd zelf te doen!
  • Als er beleidszaken zijn, kun je hierover als klassenouder contact opnemen met de oudergeleding van de medezeggenschapsraad.
  • Als klassenouder ben jij de schakel tussen de juf en de andere ouders voor de begeleiding van klassenuitjes zoals excursies en de sportdag.
  • Nieuwe ouderes kunnen bij de klassenouder terecht als vraagbaak als het gaat om de dagelijkse gang van zaken op school
  • Natuurlijk hoef je niet overal het antwoord op te weten. Als klassenouder kun je ouders met vragen ook doorverwijzen naar bijvoorbeeld de groepsleerkracht, directie, ouderraad of medezeggenschapsraad.
  • Het klassenouderschap kun je ook delen met een andere ouder. Dat scheelt in de organisatie en is extra gezellig.

Daltonbasisschool

de Rivieren

Lekstraat 35 - 37
1079 EM Amsterdam

020 664 12 67
info.derivieren@amosonderwijs.nl

Kalender

Ons jaar zit weer vol leuke activiteiten. Bekijk hier de schoolkalender.