Per 1 april 2019: Kleintje Zuid


Wij zijn verheugd jullie te kunnen mededelen dat KleintjeZuid medio april haar deuren zal openen in onze school met een halve kinderdagopvang. Openingstijden van 8.30 uur tot 13.30 uur. Gedurende 2019 werkt KleintjeZuid ernaartoe om op onze locatie haar eerste officiële voorschool met landelijk erkend VVE-programma (Startblokken) aan te bieden.

Wij kijken uit naar een fijne samenwerking met een goede doorgaande lijn van halve dagopvang-voorschool naar de basisschool.

Via onderstaande informatie kan er direct contact worden opgenomen met Kleintje Zuid voor plaatsing.

KleintjeZuid Kinder- en naschoolse opvang

IJsbaanpad 9-11
1076 CV Amsterdam
Algemeen: 020 20 89 920

Meer weten? Website Kleintje Zuid
Algemeen: info@kleintjezuid.nl
Planning en Plaatsing: planning@kleintjezuid.nl